10 am to 20 pm
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
สกุลเงิน   ฿ $
ภาษา   English Thai

เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติผู้ก่อตั้ง ศรีประจันต์วัฒนยนต์

               นายชัยวัฒน์ สุริยะพันธุ์พงศ์ หรือชื่อที่ทุกคนคุ้นเคย “เฮียมัก” เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2489 ปีจอ เป็นบุตรของนายเกียคุณ แซ่เล้า  และนางซอต้อ แซ่ชิ้น  มีพี่สาว 1 คน  คือนางยุพยงค์ แพงาม  ชื่อเล่น เจ๊ยัง  เกิดที่ ต.ศรีประจันต์  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี  อาชีพดั้งเดิมของมารดาเฮียมัก ขายก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่งที่ตลาด  ซึ่งสมัยก่อนเรียกตลาดเหนือของ อ.ศรีประจันต์  เฮียมักได้ศึกษาชั้นประถมที่ ร.ร.วัดยาง  และย้ายมาศึกษาต่อที่ร.ร.อำนวยเวทย์  จนจบมัธยม 3  ต่อมาได้ไปศึกษาภาษาจีนต่อที่ ร.ร.วิทยาศึกษา พออายุได้ 17 ปี ได้ไปเรียนซ่อมรถกับคนรู้จักที่จังหวัดนครราชสีมา พออายุได้ 19 ปี  ได้มาเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และได้นำรถจักรยานยนต์มาขาย  ซึ่งในครั้งแรก ได้ขายในตลาดตัวอำเภอศรีประจันต์เป็นร้านเล็กๆ เพียงห้องเดียว ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ.2508  และได้ขายกิจการขั้นเรื่อยๆ  มาจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2513  ได้ย้ายมาอยู่ริมถนน  ไชยานุภาพ  หรือปัจจุบันเรียกว่า  ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท เป็นตึกแถว 2 คูหา  และในปี พ.ศ.2521  ได้ต่อเติมร้านเป็นตึกเพิ่มขึ้นอีก  2 ห้อง  ก็คือศูนย์ยามาฮ่า  จนถึงปัจจุบัน จากนั้น

               ปี 2534  ได้เพิ่มศูนย์ฮอนด้าอีก 1 สาขา ตั้งอยู่ข้างไปรษณีย์อำเภอศรีประจันต์  ตัวแทนจำหน่าย – บริการ  และอะไหล่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

               ปี 2548  ได้เพิ่มศูนย์ฮอนด้า บริษัท สามชุกวัฒนยนต์ จำกัด เลยสี่แยกไฟแดงสามชุก  ตัวแทนจำหน่าย-บริการ  และอะไหล่  รถจักรยานฮอนด้า

               ปี 2549 ได้เพิ่มสาขาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอีก 1 สาขา  อยู่ตรงข้ามศูนย์รถยนต์ฮอนด้าคาร์

               ปี 2550 ได้เพิ่มศูนย์คาราซากิ  ตัวแทนจำหน่าย-บริการ และอะไหล่ รถจักรยานยนต์คาวาซากิ อยู่ข้างศูนย์ฮอนด้าศรีประจันต์

รวมทั้งสิ้น ปัจจุบัน  8 สาขา 5 อำเภอ เป็นตัวแทนจำหน่าย-บริการ และอะไหล่ รถยามาฮ่า  ฮอนด้า  คาวาซากิ มากกว่า  48 ปี และรถมินิสตาเลี่ยน  นายชัยวัฒน์  สุริยะพันธุ์พงศ์ “เฮียมัก”  สมรสกับนางอารี  สุริยะพันธุ์พงศ์  “ไฉ่”  เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน เป็นคน ต.มดแดง  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี  สมรสเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  พ.ศ.2513  มีบุตร – ธิดารวม 5 คน

              คนโต นางภัทรา  วิลาวรรณ (สุริยะพันธุ์พงศ์)  “พัด”  เกิดพฤษภาคม  2514  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจจากอมริกา

              คนที่ 2 นางอารยา  ตระการรุ่งโรจน์  (สุริยะพันธุ์พงศ์)  “เล็ก”  เกิดพฤษภาคม  2516  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ปริญญาโทบริหารธุรกิจจากอเมริกา

              คนที่ 3 นายอาทิตย์  สุริยะพันธุ์พงศ์  “หนุ่ม”  เกิดพฤษภาคม 2518  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

              คนที่ 4 นางสาวอรวรรณ   สุริยะพันธุ์พงศ์  “อร”  เกิดพฤษภาคม  2520  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

              คนสุดท้อง  นางสาวกันยา  สุริยะพันธุ์พงศ์  “กัน”  เกิดกันยายน 2521  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย